Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Светски дан потрошача
Светски дан потрошача

[:sr]

Данас, 15. марта обележава се Светски дан потрошача. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одељење тржишне инспекције у  Нишу, обележило је овај дан промовишући улогу тржишне инспекције у систему заштите права потрошача. Циљ инспекцијског надзора који врши тржишна инспекција може да се сведе на заштиту потрошача, имајући у виду да су основна потрошачка права, да наведемо само нека, право на безбедну робу услуге, право на задовољавање основних потреба – доступност најнужнијих роба и услуга, право на обавештеност- располагање тачним подацима који су неопходни за разуман избор понуђене робе и услуга, право на правну заштиту у законом предвиђеном поступку, а управо је то обухваћено делокругом надлежности тржишне инспекције. У протеклој години тржишна инспекција је примила 127 пријава потрошача које су за предмет имале потрошачки проблем и покренула је поступке инспекцијских надзора. Приметан је податак да је 2016. године било мање пријаве потрошача у односу на 2015. годину, када је примљено 247 пријава. Потрошачи се обраћају тржишној инспекцији када трговац није јасно истакао цене на производима и у ценовник услуга, када им трговац није дао рачун за купљену робу или извршене услуге, када их трговац није обавестио о својствима робе, о начину плаћања, о начину и року испоруке, о начину на који поступа по приговору потрошача, али све то пре него што су купили робу. Права потрошача да се обрате трж. инспекцији су и кад их је трговац обмануо и неистинито приказао свој производ услуга, када се трговац насртљиво понашао према њима, када трговац продаје алкохолна пића и цигарете малолетницима, када им даје гаранцију за производ која је краћа од законске (2 године), када су изјавили рекламацију, али им трговац није одговорио у законском  року од 8 дана, или није решио рекламацију у складу са својом одлуком уз њихову сагласност најкасније у року од 15 дана од дана пријема рекламације односно 30 дана за техничку робу. Тржишна инспекција прима представке потрошача у оквиру радног времена, преко телефона дежурног инспектора на број 018/515-522, писарнице, на адресу Ниш, ул. Страхињића Бана бб, путем електронске поште, на мејл trzisna.nis@mtt.gov.rs.

[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154