Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе

[:sr]

Нишавски и Топлички управни округ били су домаћини Сталној конференцији градова и општина, Савезу градова и општина Србија и Републичком заводу за социјалну заштиту, који су уз подршку Министарства за рад, запопшљавање, боравчка и социјална питања одржали регионалну радионицу о ,,Социјалној заштити у јединицама локалне самоуправе“. Представљен је нормативни оквир који уређује обавезе и одговорности јединице локалне самоуправе у обезбеђивању социјалне заштите, преглед институционалних капацитета и социјалних услуга у региону и по јединицама локалне самоуправе, трансфери и исходи њихове примене, као и тешкоће у остваривању социјалне заштите. Разматрани су и могући начини увећања капацитета за развој социјалних услуга на нивоу локалних заједница, као и могућности међуопштинске сарадње. Начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски истакла је да децентрализација у социјалној заштити представља изузетно добар потез, јер је пракса показала да локална заједница, у односу на национални ниво, може боље да процени које су јој услуге потребније, а тако се омогућава и већа транспарентност у финанисрању тих услуга. Нишавски управни округ је у сарадњи са Пиротским округом и представницима локалних самоуправа из Топличког округа, упознао директоре Центара за социјални рад са могућношћу сарадње са Центром за социјални рад у Нишу и њиховим искуством у вези са израдом социјалних карата за борце ратова и услугама које би се кроз те активности пружале учесницима рата. Једна од иницијатива Нишавског управног Округа је одржавање радионица на нивоу локалних самоуправа на оснаживању жена жртава насиља. Ниш, као једини град јужно од Београда, има лиценцирани СОС телефон за жртве насиља и то на српском и ромском језику. До сада је услугу СОС телефона користило 3.420 припадница већинске популације и 2.561 Ромкиња. ,,Кључ за решење многих проблема управо је у институцијама социјалне заштите“, закључује начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски и додаје да на жалост, иако то прописује закон о социјалној заштити Републике Србије и бројне европске конвенције о заштити жртава насиља, ниједна локална самоуправа не издваја из буџета финансирање СОС телефона који и даље у Нишу, а и у Прокупљу, ради без подршке државних институција седам дана у недељи 24 сата дневно.

[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154