Kонтактирајте нас: (018) 523-154
САВЕТ ОКРУГА

[:sr]Tata1

У организацији Нишавског управног округа и Задружног савеза Нишавског и Топличког округа одржан је састанак коме су поред представника Округа присуствовали још и државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине проф. др Зоран Рајић, председник Задружног савеза Србије Никола Михаиловић, председници и представници општина НУО и општина локалне самоуправе, Регионалне привредне коморе, Пољопривредне саветодавне стручне службе Ниш, Прокупље, Ветеринарски институт Ниш, Окружни задружни савез Зајечар и други. Начелник НУО др Александра Цветковића поздравио је скуп рекавши да је нови Закон о задругама одлична полазна тачка за развој пољопривреде. Он је рекао да је у садашњем тренутку за пољопривреднике у Србији најважније да се организују у задруге на локалном нивоу. Задругу по његовом мишљењу треба организовати за једно или више околних села и тако обезбедити да пољопривредници заједно наступају на тржишту, јер ће заједно постати јачи и способнији да се супротставе онима који имају интерес да им присвоје део резултата њиховог рада, само зато што нису организовани. Члан 12 Закона о задругама је изузетно битан, јер по њему Задруга ужива посебну заштиту Републике Србије која се огледа у подстицају задругарства мерама економске, аграрне и стамбене политике, као и других развојних политика, укључујући давање одговарајућих олакшица и погодности, као и могућност оснивања посебних фондова за развој задруга или обезбеђивањем средстава у буџету јединица локалне самоуправе, аутономне покрајине и републике. Председник Задружног савеза Србије Никола Михаиловић говорио је о томе које су новине у односу на претходни Закон о задругама. Наиме, он је истакао да је сада за оснивање Задруге потребно 5 физичких лица и да је улог симболичних 100 динара. Задружни савез Србије основан је пре 122 године, те му је реорганизација неопходна, а нови Закон је створио одличну климу за развој задругарства. Оно што је чињеница је да су људи често неиформисани и да не слушају савете струке, те је планирано организовање маркетиншких манифестација с циљем популаризације пољопривредне производње одређених региона, организација и реактивизација међународне смотре која је у стагнацији последњих 15 година, а битна је за адекватно позиционирање на тржишту свих појединачних актива, сточарства, ратарства, воћарства и осталих. Указао је и на то да се пољопривредна опрема може много лакше набављати преко задруге, које чим довољно ојачају требају сами градити своје силосе и хладњаче, да у њима концентришу производе својих задругара, чувају их, разврставају по квалитету и продају по ценама које су много више него кад то чине при само жетви или берби. На питање представника општине Мерошина, Зорана Јовића да ли нови задругари имају обавезу плаћања доприноса, председнике је одговорио да се то није променило у односу на прошли закон и да је та обавеза задругара остала. Као позитивни пример реорганизације задружне имовине навео је општину Ражањ, која је адаптирала зграду Задруге и да су преко Фонда за развој колико толико помогли обнову механизације. Државни секретар проф. др Зоран Рајић рекао је да још 2/3 закона ми морамо променити и ускладити са прописима Европске уније. И он је указао да се пољопривредници морају више информисати јер често немају тачне информације и да смо ми ти који се морамо прилагодити условима који диктира тржиште и инвеститори. Поред напред наведених активности свакодневни рад на информисању земљорадничких задруга и пољопривредних газдинстава о могућностима коришћења свих подстицајних средстава за област пољопривреде као и са упознавањем израде одређених пројеката и програма за коришћење средстава из фондова ЕУ и свих осталих средстава која омогућавају одређени фондови и банке, како домаће тако и стране. Такође се планирано је увођење учесталијих едукација задружних радника и пољопривредних газдинстава, организација сајмова и њихово активно укључивање, а све у циљу стварања јаких задруга и јаких пољопривредних газдинстава. Да ли ћемо се прикључити успешном путу Европских задруга или не, зависи пре свега од државе и пољопривредника заједно, и њихове спремности да се на искуствима других и традицијама својих предака определе за такав пут.

[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154