Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Припрема Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Јужне и Источне Србије за 2016. годину

[:sr]На иницијативу помоћника министра Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру мр Ђорђе Милића у просторијама НУО одржан је састанак. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као носилац израде два извештаја и то, Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Јужне и Источне Србије (Нишавски, Топлички, Пиротски, Борски, Зајечарски, Јабланички, Подунавски, Браничевски и Пчињски управни округ) и Извештај о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Шумадије и западне Србије (Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички, Рашки, Расински, Шумадијски и Поморавски управни округ). У сарадњи са Нишавским управним округом организован је састанак 10.07.2017. године. Састанку су присуствовали поред домаћина и начелници Пиротског и Топличког управног округа. Испред Министарства грађевинарства – Сектор за просторно планирање и урбанизам присутне је поздравила и презентацију одржала Оливера Радоичић, просторни планер. Поред представника МГСИ присуствовали су и представници обрађивача Извештаја, и то Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Југословенски институт за урбанизам и становање ЈУГИНУС, представници општина Блаце, Алексинац, Ражањ, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Дољевац и градова Ниша и Пирота. Оливера Радоичић је кроз презентацију истакла да је битна сарадња са локалним самоуправама, и да се на овај начин прикупљају одговарајући подаци о стању реализације планских докумената, развојн их трендова у управним окрузима, укључујући и податке о евентуално недостајућим планским документима из њихове надлежности. Она је такође нагласила потребу да се редовно попуњава и и ажурира Централни регистар, као и да је рок за доставу података шта је и колико имплементирано у складу са Планом, 24.07.2017. године. Први пут у актуелној пракси планирања израђују се извештаји о остваривању регионалних просторних планова, што је пример добре праксе унапређења спровођења стратешких планских докумената и подстицања сарадње како између локалних самоуправа, тако и између управних округа.[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154