Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Потпредседница Владе РС и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре посетила Нишавски управни округ

[:sr]

Фото: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Нишавски управни округ

Нишавски управни округ

 

 

 

 

 

 

 

Потпредседница Владе РС и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић са сарадницима, посетила је Нишавски управни округ. На састанку присуствовали градоначелник, председници свих пет градских општина и шест јединица локалне самоуправе. Било је речи о конкретним проблемима са којима се срећу општине на територији Нишавског управног округа, а који су у домену Министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Реконструкција важних путних праваца на државним путевима је приоритет општине Алексинац, Дољевац и Ражањ. Директор предузећа за путеве, Зоран Дробњак, истакао је да ће део поменуте инфраструктуре уврстити у овогодишњи план реализације. У Сврљигу највећи проблем је пружни прелаз на уласку у место, који нема обезбеђену звучну и светлосну сигнализацију при наиласку воза на магистралној прузи од Ниша до Зајечара. Директор „Железнице Србије“ обећао је решење тог проблема за недељу дана. Проблем сеоских водовода који имају готово све општине НУО, биће тема састанка наредне недеље у Београду,на коме ће присуствовати сви председници локалних самоуправа. Од тема и проблема који су у НУО упознали потпредседницу Владе су и примена Закона о озакоњењу објеката, адресни регистар, али и Регионална депонија са којом општине НУО и град Ниш имају проблем више од пет година.

Потредседница Владе састанак у Нишу наставила је у Градској кући где је било речи о проблемима града Ниша, а потом је организован пријем за грађане.

[:en]Vice president of the Government of the Republic of Serbia and the Minister of Construction, Transport and Infrastructure, Professor Zorana Mihajlovic visited the Nišava Administrative District with her associates. The mayor, presidents of all 5 city municipalities and 6 units of the local self-government attended the meeting. There were talks about the concrete problems with which the municipalities had been facing on the territory of the Nišava Administrative District, and which are in the domain of the Ministry of the Construction, Transport and Infrastructure.

The reconstruction of important state roads is the priority of the Municipality of Aleksinac, Doljevac and Razanj. The director of the company for road construction, Zoran Drobnjak, emphasized that the part of the mentioned infrastructure was going to be included in this year’s realizations plan. The biggest problem in Svrljig was the railroad pass at the entrance of the municipality, which did not have any secured sound or light signalization to alert the coming of the train on the main railroad from Niš to Zaječar. The director of “Railroads of Serbia” promised that this problem would be solved in one week. The problem of the countryside water-system, which almost all of the municipalities of the Nišava Administrative District have, will be the main topic of the meeting that will take place next week in Belgrade and which every president of the local self-governments will attend. Among the topics and problems that were presented to the Vice president of the Government at the Nišava Administration District, there was not only the application of the Law of Legalization of Objects, register of addresses, but also the regional landfill, with which the municipalities of the Nišava Administration District and the city of Niš have had problems for more than five years now.

The Vice president of the Government continued the meeting in Niš at the City Hall, where they talked about the problems of the City of Niš, and after that a reception for the citizens was held.[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154