Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Посета Данске амбасаде Нишавском управном округу

[:sr]

 

 

 

 

 

 

 

 

У организацији Нишавског управног округа и нишке Куће кластера, Нишавски управни округ посетио је Њ.Е. господин  Andеrs Hougor, амбасадор Данске амбасаде у Београду, са сарадницима. Великом скупу на коме је  одржан Округли сто „Трка за предузетнички дух Југа Србије“ присутвовали су начелници Пиротског и Топличког управног округа, градоначелник Ниша, и председници свих градских општина и локалних самоуправа, као и представници бројних извозно оријентисаних привредника са Југа Србије.

После презентације потенцијала Нишавског, Топличког и Пиротског округа, као и града  Ниша, амбасадору су приближене све неопходне информације о могућностима сарадње Краљевине Данске и Јужне Србије.

Амбасадор те северно европске чланице Европске Уније истакоа је да се не сећа сличног састанка на коме су присуствовали начелници три округа и градоначелник великог града попут Ниша. Изразио је спремност да потенцијале и могућности Југа Србије пренесе заинтересованим улагачима у овај део Србије и успостављање конкретне сарадње са привредницима и пољопривредницима с Југа Србије.

Директорка Куће Кластера у Нишу др Данка Милојковић, истакла је да се капацитет југа Србије огледа у томе што потенцијалним инвеститорима могу да понуде бројне слободне објекте за изградњу фабрика.Будуће те производње би требале да буду у контексту веће сарадње са домаћим кооперантима и на тај начин би се допринело и развоју микро и малих предузећа на овом подручју. Највише би требало усмерити пажњу на пољопривреду, прераду хране, енергетску ефикасност, металску индустрију и текстил, а наводи такође да се у последње време издваја и свера образовања.

 

 

 

 [:en]With the help of the organization of the Nišava Administration District and the Niš Cluster House, His Excellency, Sir Anders Hougor, the ambassador of the Danish embassy in Belgrade, visited the Nišava Administration District with his associates. The heads of the Pirot and Toplica Administrative Districts, mayor of Nis, presidents of all city municipalities and self- governments, as well as, representatives of numerous export-oriented businessmen from south Serbia, were present at the large gathering, at which the Round Table, ”Race for the Entrepreneurial Spirit of South Serbia ” was held.

After the presentation of the Nišava, Toplica and Pirot districts’ potentials, as well as, the city of Niš, the ambassador was closely introduced with all of the necessary information about the possibilities of the collaboration of the Kingdom of Denmark and south Serbia.

The ambassador of that north-European member of the EU accentuated that he did not remember that there had ever been a meeting like this, where the chiefs of three districts and the mayor of a large city like Niš attended.

He expressed his willingness to pass on the information about the potentials and the possibilities of South Serbia to investors who are interested in this part of our country, and the establishment of the detailed cooperation with the merchants and farmers from the south of Serbia.

The executive of Cluster House in Niš, Danka Milojković, PhD, highlighted that South Serbia’s capacity could be reflected in the fact that they could offer numerous free facilities for the construction of factories to potential investors. These future productions should be in the context of a more extensive cooperation with the native cooperators, and in that way contribute to the development of micro and small companies in this area. Most attention should be paid towards agriculture, food processing, energy efficiency, metal industry and textiles; furthermore, she added that lately the sphere of education had been really standing out.[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154