Kонтактирајте нас: (018) 523-154
ОДРЖАНА 2. РЕДОВНA СЕДНИЦA ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ
ОДРЖАНА 2. РЕДОВНA СЕДНИЦA ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ

[:sr]

Друга редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Нишавског управног округа одржана је 12.04.2016.године, у сали Нишавског управног округа, са почетком рада у 11:00 часова.

            Седници је присуствовало 10 чланова штаба, као и представник ЈП „Србијашуме“, шумско газдинство Ниш, Тања Радовановић, затим представник ВПЦ „Морава“ Зоран Динић и припадник горске службе спасавања из Ниша, Миодраг Хаџи Милутиновић.

            Седницом је председавао командант штаба, др Александар Цветковић.

            Окружни штаб за ванредне ситуације Нишавског управног округа донео је следеће    З А К Љ У Ч К Е:

  1. Усваја се Анализа система за јавно узбуњивање на територији Нишавског управног округа
  2. Усваја се Извештај о доношењу и проглашењу локалних оперативних Планова одбране од поплава на водама II реда за 2016. годину и спремности субјеката који учествују у спровођењу мера одбране од поплава у склопу јединственог система заштите и спасавања на територији Нишавског управног округа
  3. Усваја се Извештај ЈП “Србијашуме“, Шумског газдинства Ниш, о шумским пожарима и санацији оштећених од пожара и елементарних непогода на подручју Нишавског управног округа у 2015. години
  4. Усваја се Извештај ЈП “Србијашуме“, Шумског газдинства Ниш, о реализацији и динамици извођења радова према Акционом плану санације оштећених шума у државном и приватном власништву, за период 2015. – 2018. године на подручју Нишавског управног округа.
  5. Усваја се Извештај ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, о стању и оцени водних објеката за одбрану од поплава на водама I реда и ефектима изведених санационих радова на територији Нишавског управног округа.
  6. Усваја се Извештај Извештај о стању извршених припрема за одбрану од града за 2016. годину, на подручју Нишавског управног округа.

[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154