Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Од 4. маја отварају се угоститељски објекти уз поштовање мера безбедности и здравља

На основу Одлуке Владе РС (Службени гласник бр. 39/2020 и 63/2020)

Почев  од 04.05.2020. године, угоститељи могу да  пружају све своје услуге, како у затвореном, тако и у баштенском простору на отвореном, уз примену превентивних мера које се тичу безбедности и здравља запослених и корисника услуга прописаних овом Одлуком:

– ограничење броја лица у затвореном простору;

– одржавање прописаног растојања, односно међусобног растојања између

два лица од најмање два метра (2м);

– у случају растојања мањег од два метра између два лица неопходна је примена стаклене или пластичне баријере уз обавезну дезинфекцију просторија и подова, машина и уређаја за рад после сваке пружене услуге кориснику;

– запослени и корисници дужни су да носе заштитне маске и рукавице.

Као и до сада, угоститељи могу да наставе са продајом хране и пића испоруком на кућну адресу или продајом преко шалтера (без уласка корисника у објекте).

Правна лица и предузетници који обављају угоститељску делатност која укључује припрему и продају прехрамбених производа су у обавези да примене све превентивне мере, како за запослене тако и за кориснике услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења болести КОВИД-19, и да донесу посебан план примене заштитних мера који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења болести КОВИД 19.

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154