Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Шта су то управни окрузи?

Управни окрузи нису облик локалне самоуправе, нити део територијалне организације Републике Србије, већ начин обављања државне управе. Према Закону о државној управи одређено је да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

Уредбом Владе Републике Србије од 29.јануара 1992.године, одређени су послови државне управе које министарства обављају изван својих седишта у окрузима као подручним центрима државне власти. Према уредби Владе Србије из фебруара 2006.године окрузи мењају име у управни окрузи.

 

Шта све чини Нишавски управни округ?

Нишавски управни округ обухвата:

  1. Град Ниш, који се састоји од градских општина:

и општине:

2. Општина Алексинац

3. Општина Сврљиг

4. Општина Мерошина

5. Општина Дољевац

6. Општина Ражањ

7. Општина Гаџин Хан

 

Које инспекције послују под окриљем Нишавског управног округа?

 

Обласне подручне јединице министарстава које обављају своје активности под окриљем Нишавског управног округа су следеће: Грађевинска инспекција (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања), Урбанистичка инспекција ( Министарство животне средине, рударства и просторног планирања), Еколошка инспекција (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања), Управно правни надзор (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања), Управна инспекција (Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу), Здравствена инспекција (Министарство здравља), Санитарана инспекција (Министарство здравља), Инспекција за ПТТ саобраћај (Министарство културе, информисања и информационог друштва), Саобраћајна инспекција (Министарство за инфраструктуру и енергетику), Инспекција нафте и гаса (Министарство за инфраструктуру и енергетику), Туристичка инспекција (Министарство економије и регионалног развоја), Инспекција рада (Министарство рада и социјалне политике), Школска управа (Министарство просвете и науке), Просветна инспекција (Министарство просвете и науке), Фитосанитарна инспекција (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде), Ветеринарска инспекција (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде), Пољопривредна инспекција (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде), Водна инспекција (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде), Шимарска и ловна инспекција (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде) и Тржишна инспекција (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде).

 

Које су надлежности начелника Нишавског управног округа?

 

Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима уређују се надлежности начелника. Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица одн. инспекцијских служби образованих за Нишавски управни округ и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицима и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.Начелник Управног округа одлучује и о правима и дужностима запослених у Стручној служби.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154