Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде посетио седиште Нишавског управног округа

[:sr] 

 

 

 

 

 

Нишавски управни округ био је домаћин министру пољопривреде, шумарства и водопривреде Браниславу Недимовићу и његовим сарадницима, који су са председницима локалних самоуправа и градских општина, представницима Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ниша, Секретаријатом за пољопривреду града Ниша, представницима произвођача лековитог биља, Удружења пчелара, Удружења воћара, виноградара и заинтересованих власника млекара и месара разговарали о проблемима у пољопривреди. Теме састанка су биле исплата субвенција, модернизација система противградне заштите, комасација земљишта, конкурси за пољопривреднике, уређење речних корита. Министар је истакао да ће у следећем периоду акценат бити на воћарству, говедарству и сточарству, као и да ће 50% субвенција отићи на набавку грла. Обећао је запослење младих инспектора, најавио пројекат са Турцима који ће отворити кланицу за прераду говедине и предложиће Мађарима мерошински „Воћар“. Градске општине изнеле су проблем немогућности конкурисања за подстицајна средства, а већина локалних самоуправа тражиле су помоћ од Републичке дирекције за воду и Србијаводе за регулисање речних токова.  После састанка у Нишавском управном округу министар је обишао домаћинство Милана Стаменковића у Мерошини.

[:en]The Nišava Administrative District was the host of the Minister of Agriculture and Environmental Protection Bratislav Nedimović and his associates, who talked about agricultural problems with the presidents of all municipalities and local self-governments, representatives of the Agricultural Advisory and Professional Service of Niš, Agricultural Secretariat of Niš, representatives of producers of medical herbs, Beekeepers’ Associaton, Fruit Growers’ Associations, wine growers and interested owners of dairy and meat shops.  The meeting’s topics were: payment of subsidies, modernization of the anti-hail system, urban planning, agricultural applications, organization of riverbeds. The minister pointed out that the emphasis in the next period would be on fruit growing, cattle breeding, and that 50% of subsidies would be used for purchasing cattle. He promised the employment of young inspectors and announced a project with the Turks who would open a slaughterhouse for processing beef and he would suggest to the Hungarians to invest in the “Voćar” from Merošina. The city municipalities brought up the problem of the inability to compete for incentives and most local governments requested assistance from the Republican Water Directorate and Waters of Serbia for regulating river flows. After the meeting at the Nišava Administrative District the minister visited the household of Milan Stamenković in Merošina.[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154