Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Колегијум

[:sr]

Начелница Нишавског управног округа, Драгана Сотировски одржала је први колегијум  са начелницима  и  шефовима Инспекцијских служби.

Разговарало се о предлозима и проблемима у раду са којима се инспектори Нишавског управног округа  најчешће срећу.

На предлог начелнице, почев од друге половине фебруара, са инспекторима је договорен „Караван“ који ће подразумевати посету инспектора локалним самоуправама и градским општинама Нишавског управног округа. То ће бити прилика да запослени у местима која територијално припадају Округу разговарају са инспекторима о најчешћим проблемима у раду.

Караван  Нишавског управног округа планиран је два пута годишње.

Договорен је и такозвани  „Отворени дан“ за сусрет грађана са инспекторима Нишавског управног округа. Први у низу заказан је за 07.02 од 10 до 15 часова када ће сви заинтесовани грађани моћи од инспектора да добију савете и потребне информације.

Информатор о раду Инспекцијских служби Нишавског управног округа за 2017. Годину ускоро ће бити доступан свим јавим службама и грађанима на званичном сајту Округа

[:en]The head of the Nišava Administrative District, Dragana Sotirovski, held the first colloquium with the heads and chiefs of the Inspection services.

They discussed about the suggestions and problems which the inspectors of the Nišava Administrative District had been facing the most.

At the suggestion of the head, starting from the second part of February, there would be a „Caravan“ with the inspectors visiting the local self-governments and city municipalities of the Nišava Administrative District. This will be a chance for the staff employed in the areas belonging to the District to talk with the inspectors about the most  frequently occurring problems in their work.

The “Caravan“ is planned to happen twice a year.

The so-called action “Open Days“ was also planned, in order for the citizens to meet with the inspectors of the Nišava Administrative District. The first in line was scheduled to happen on 07.02 from 10 until 15 o’clock when all interested citizens could seek advice and necessary information from the inspectors.

Work guidelines of the Nišava Administrative District’s Inspection services for the year 2017 will soon be available to all public services and citizens on the administrative District’s site.[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154