Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Јавна расправа Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

[:sr] У понедељак, 12.06.2017. године у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова одржан је округли сто у оквиру спровођења јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова. После Београда, расправа је одржана и у Нишу, у сали Нишавског управног округа којој је присуствовао помоћник министра Зоран Лазић, директор Агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, заменик директора Ивица Лазовић, представници репрезентативних синдиката, послодаваца, чланови радне групе, републички инспектори рада, директори јавних предузећа, представници Основног суда, представници Привредне коморе Ниш и остала стручна јавност. Нова законска решења су била разматрана током јавне расправе, тичу се проширења надлежности Републичке агенције за мирно решавање радних спорова на пуну зараду и плату и на радно време, што до сада није био случај, јер је Агенција, за сада, надлежна за утврђивање обавезе за исплату зараде до износа минималне зараде. То значи да уколико је зарада прелази износ минималне зараде, запослени морају да покрећу судски спор за исплату разлике до пуне зараде. Али уколико се усвоје предложена решења из Нацрта, Агенција ће бити надлежна за спор поводом пуне зараде али и плате. Проширење надлежности Агенције и за решавање спорова за исплату плата, значи да ће и државни службеници и намештеници, односно сви запослени у јавном сектору имати право да поставе питање исплате своје плате, накнаде плате и других примања. Предложеним изменама проширује се и надлежност Агенције за решавање спорова и поводом других примања, као што су отпремнина или погребне услуге. Предложеним изменама се прецизира да је у споровима у којима је једна страна у спору јавно предузеће или друштво капитала, страна у спору оснивач, односно локална самоуправа или Влада Републике Србије. Код индивидуалних радних спорова суштинска измена је што се арбитру намеће обавеза да стране у спору током преговора наводи да постигну споразум који ће бити основ за доношење решења које задржава снагу правоснажне судске пресуде.  Када су у питању спорови поводом мобинга, пракса је показала да је споразум једини могући начин за успешно окончање спора поводом дискриминације и злостављања на раду.

До 20. јуна 2017. године је могуће поднети предлог за унапређење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова. Све информације о обрасцима предлога можете наћи на сајту http://www.ramrrs.gov.rs/.

 

 [:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154