Kонтактирајте нас: (018) 523-434

grbsrРепублика Србија
HИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Ниш, Ул. Страхињића бана бб

icon_PDFИ Н Ф О Р М А Т О Р  О  РАДУ
НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

I Садржај

II

Основни подаци о Нишавском управном округу и информатору Читај даље…

III

Организациона структура Читај даље…

IV

Опис функција начелника Управног округа Читај даље…

V

Подручне јединице на територији Нишавског управног округа Читај даље…

VI

Правила у вези са јавношћу рада Читај даље…

VII

Списак најчешће тражених информација од јавног значаја Читај даље…

VIII

Опис надлежности, овлашћења и обавеза Читај даље…

IX

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза Читај даље…

X

Прописи које управни округ примењује у свом раду Читај даље…

XI

Услуге које Управни округ пружа заинтересованим лицима Читај даље…

XII

Подаци о приходима и расходима Читај даље…

XIII

Подаци о јавним набавкама Читај даље…

XIV

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима Читај даље…

XV

Подаци о средствима рада које користи округ Читај даље…

XVI

Чување носача информација Читај даље…

XVII

Подаци о врстама информација у поседу округа Читај даље…

XVIII

Подаци о врстама информација којима је омогућен приступ Читај даље…

XIX

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама Читај даље…

Корисне адресе :

Питајте начелницу

Питајте начелницу

Овде можете поставити питања начелници округа.

Телефон| 018 523434