Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Тања Стефановић

Републички инспектор за поштанске услуге

Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај Одељење за поштански саобраћај и надзор

 • Надзор над применом Закона о поштанским услугама и другим прописима којима се уређује област поштанског саобраћаја;
 • сарадња са другим државним органима; доношење решења и налагање мера за отклањање утврђених неправилности;
 • подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредни преступ и кривичних пријава;
 • иницирање измена и допуна прописа;
 • обављање и других послова по налогу руководиоца Групе за инспекцијски надзор.
 • Територијална надлежност:
  • Нишавски,Топлички,Пиротски, Јабланички,Пчињски,Рашки округ и шире (територија Републике Србије)

  Корисне адресе :

  Питајте начелника

  Питајте начелника

  Овде можете поставити питања начелнику округа.

  Телефон| 018 523-154