Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Тања Обрадовић

Републички урбанистичко-грађевински инспектор, самостални саветник Ниш

Руководилац Групе републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове

  • Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи, израђује план и извештава о раду Групе, учетвује у изради плана и извештаја о раду Сектора, врши непосредан надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику Србију и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе, обавља сложенији инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања. Урбанизма и грађевинарства, координира надзор над извршавањем  одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору, врши контролу спровођења планова, промена стања у простору врши сложене инспекцијске надзоре, доноси решења, подноси пријаве, прати и обавештава о документацији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП), припрема информације за наченика Одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154