Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Соња Вуканић

Републички просветни инспектор – саветник

Просветна инспекција Одељење просветне инспекције Ниш

Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања врши контролу рада установа, у другом степену. Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: контрола рада општинских инспектора, сарадња са институцијама, контрола остваривања заштита права и обавеза запослених, ученика родитеља,поступак уписа и поништавања уписа у школу.

  • Нишавски, Пиротски и Топлички округ.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154