Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Саша Драгановић

Начелник републичке инспекције за послове државних путева

Одељење за инспекцијске послове државних путева

 • Одељење за инспекцијске послове државних путева обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимање управних и других мера;
 • подношење захтева за покретање прекршајног поступка; подношење пријава због привредног преступа односно кривичног дела;
 • праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката;
 • надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења;
 • учешће у раду стручног савета, обављање и других послова из делокруга Одељења.
 • Територијална надлежност:
  • Територија Републике Србије

  Корисне адресе :

  Питајте начелника

  Питајте начелника

  Овде можете поставити питања начелнику округа.

  Телефон| 018 523-154