Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Сања Савић

Референт за административно-техничке послове

Одељење инспекције рада Ниш

  •  обавља интерну и екстерне кореспонденцију, прима телефонске поруке, прима и шаље факс поруке, као и поруке путем електронске поште;
  •  фотокопира, скенира, припрема, заводи  и умножава материјале за потребе организационе целине за чије потребе обавља послове;
  •  организуе, заказује састанке по налогу руководиоца, обавља административно-техничке послове у вези са организацијом састанака и води евиденцију и распоред сасатанака организационе целине за чије потребе обавља послове;
  •  прима, разврстава и евидентира предмете и доставља их државним службеницима у организационој целини за чије потребе обавља послове;
  •  води дневну евиденцију о присуству на раду државних службеника и намештеника у организационој целини за чије потребе обавља послове;
  •  експедује пошту и архивира завршене предмете;
  • обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
  • Нишавски округ

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154