Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Небојиша Петковић

Самостални саветник-руководилац групе

Одељење за управне и управно надзорне послове у области урбанзима и грађевине Ниш

  • обавља пословe који се односе на вршење надзора над радом имаоца јавних овлашћења у обављању поверених послова, у складу са законом,припрема решења у управним стварима у другом степену из области урбанизма и грађевине, припрема одговоре на тужбе у управним споровима из области урбанизма и грађевине остваривање сарадње са републичким, покрајинским и општинским органима учешће и израда анализа, извештаја и информација у вези са применом прописа у области урбанизма и грађевине у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског са седиштем у Нишу.
  • Нишавски, Топлички и Пиротски окрут

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154