Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Наташа Марковић

здравствени инспектор

Одељење здравствeне инспекције Ниш

  • У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката;
  • решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима;
  • инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана;
  • оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
  • Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ, са седиштем у Нишу

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154