Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Марија Ћирић

Саветник за аналитичке послове у области високог образовања и дуалног образовања у високом образовању

Група за аналитику и развој високог образовања

  • Прати активности у области високог образовања у Републици Србији и Европи; израђује упоредне анализе системских и осталих питања у области високог образовања у земљи и иностранству;
  • анализа и контрола података у регистарима у области дуалног образовања у високом образовању;
  • анализира податке у регистру уговора о дуалном образовању, наставника, студената; припрема дописе и одговоре за повереника за заштиту података о личности;
  • ради на развоју закона и подзаконских аката који уређују област  високог образовања;
  • анализира податке у апликацијама за велику матуру; прати и анализира податке у апликацијама за упис на факултете;
  • обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
  • Територија Републике Србије укључујући и АП Косово и Метохија.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154