Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Маја Златановић

Стручно-оперативни финансијски послови, сарадник, Ниш
  • Учествује у изради програма уклањања објеката и његовом спровођењу, прати финансијске извештаје и документацију економско финанисјке природе, припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора, припрема и обрађује податке везане за грађевинско-урбанистичку инспекцију, учестује у изради записника и решења, учествује у припреми аката у вези са прекршајним поступцима и привредним преступима, води евиденцију из делокруга рада инспекције, прати и обавештава о документицији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП), води друге потребне евиденције, обаља и друге послове по налогу наченика Одељења, односно руководиоца Групе.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154