Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Јадранка Лазић

Саветник

Републички инспектор за заштиту  животне  средине у области контроле поверених послова

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одељење за поверене послове

  • Припрема и врши редовне и ванредне инспекцијске прегледе надзора над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе;
  • израђује записнике, налаже мере и доноси решења ради отклањања утврђених неправилности и врши контролу наложених мера;
  • подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
  • израђује предлог годишњег плана инспекцијских прегледа из делокруга Одељења;
  • припрема извештајео резултатима наведених инспекцијских прегледа;
  • прикупља, обрађује и анализира одговарајуће податке о извршеном инспекцијском надзору ради израде периодичних и годишњих  извештаја о раду;
  • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
  • Пчињски, Јабланички, Нишавски, Пиротски и Топлички, Браничевски и Подунавски управни округ.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154