Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Ивона Иброчић Гроздановић

Туристички инспектор одељења Ниш

Сектор туристичке инспекције Одељење Ниш

 • вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора;
 • утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности;
 • заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства; израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа;
 • правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам, као и други послови из ове области.
 • Територијална надлежност:
  • Нишавски,Јабланички,Топлички,Зајечарски,Борски,Пиротски,Пчињски округ.

  Корисне адресе :

  Питајте начелника

  Питајте начелника

  Овде можете поставити питања начелнику округа.

  Телефон| 018 523-154