Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драгутин Летић

Шеф Одсека Републичке инспекције за саобраћај

Подручнa јединицa ширa од подручја Нишавског управног округа, са седиштем у Нишу

  • Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта; предузимање управних и других мера;
  • подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела;
  • праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката;
  • надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења;
  • обављање и других послова из делокруга Одељења.
  • Послове радног места државни службеник обавља са седиштем у Нишу, у подручној јединици за Нишавски управни округ, као и на целој територији Републике Србије, на административним и граничним прелазима.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154