Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драгица Стошић

начелница Одељења тржишне инспекције

ОДЕЉЕЊЕ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ НИШ

 • Одељење тржишне инспекције Ниш има следеће уже унутрашње јединице и то:        1. Одсек за контролу промета робе и услуга;        2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;        3. Група за контролу усаглашености и безбедности производа;        4. Група за заштиту потрошачаОдељењу тржишне инспекције Ниш представке се могу доставити путем:телефона 018 515-522, дежурни инспектор  7:30-15:30 часоваелектронскe поште trzisna.nis@mtt.gov.rs и преко писарнице Нишавског управног округаелектронске поште pisarnica@nis.okrug.gov.rsУ Одсеку за контролу промета робе и услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује:трговина, електронска трговина, услови за обављање промета робе и пружање услуга, цене робе и услуга, спречавање прања новца и финансирање тероризма, промет биоцида, промет хемикалија, фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервиса, контрола амбалаже и амбалажног отпада.У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције, оглашавање, производња и промет робе којима се повређује права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом.У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности произвoда и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту.У Групи за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно надзори по пријавама, приговорима и рекламацијама потрошача/грађана.
 • Територијална надлежност:

  Корисне адресе :

  Питајте начелника

  Питајте начелника

  Овде можете поставити питања начелнику округа.

  Телефон| 018 523-154