Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драгана Шелмић

Координатор у области заштите природе

Координатор за заштиту  животне средине у области заштите и коришћења природних добара

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одељење за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара

  • врши сложеније редовне, ванредне и контролне инспекцијске прегледе и координира инспекцијске прегледе у заштићеним природним подручјима, природних вредности у области промета дивље флоре и фауне, међународног промета врстама које се налазе на CITES листама, строго заштићених дивљих врста;
  • обавља инспекцијски надзор у области прекограничног кретања дивље флоре и фауне;
  • обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе и организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа;
  • поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
  • Нишавски и Топлички управни округ

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154