Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драган Митић

Републички урбанистичко-грађевински инспектор, саветник Ниш

Група републичке урбанистичко – грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове

  • Припрема и врши инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевинарства, врши контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова, промена стања у простору, припрема и врши непосредан надзор у изградњи и употрбеи грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе, организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима органима општинске и градсе управе и аутономне покрајине, доноси решења и закључке, подноси пријаве, поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак, учествује у изради плана и извештаја о раду Сектора, обавља и друге послове по налогу  помоћника министра.
  • Колубарски, Рашки и Расински округ, парна страна Кнез Михајлове, Палилула, Савски венац, Вождовац, Врачар,  Барајево, Лазаревац и Младеновац

Корисне адресе :

Питајте начелницу

Питајте начелницу

Овде можете поставити питања начелници округа.

Телефон| 018 523-154