Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драган Ђорђевић

Републички грађевински инспектор-самостални саветник, Руководилац групе са седиштем у Нишу

Група републичке грађевинске инспекције Ниш

  • Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи;
  • израђује план и извештава о раду Групе, врши сложенији инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом, организује заједничке инспекцијске прегледе на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицима локалне самоуправе, организује и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима у органиам општинске и градске управе и аутономне покрајине, доноси решења и подноси пријаве, поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
  • Пчињски, Јабланички, Нишавски, Топлички, Пиротски округ и Књажевац са Старом планином

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154