Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Дејан Петровић

Републички инспектор опреме под притиском

Одељење за инспекцију опреме под притиском

Сектор за нафту и гас

 • Инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника, Закона о тржишном надзору и другим законима и прописима из области опреме под притиском, као и други послови из делокурга Одељења.
 • Припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске надзоре у области енергетике, цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском, израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности и извештаје о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката,
 • израђује изтвештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање складиштења и снабдевања течног нафтног гаса за сопствене потребе по захтевима привредних субјеката, обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа, доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве.
 • Контролне листе: www.mre.gov.rs/kontrolneliste-inspekcija.php
 • Територијална надлежност:
  • Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски, Топлички и Зајечарски округ

  Корисне адресе :

  Питајте начелника

  Питајте начелника

  Овде можете поставити питања начелнику округа.

  Телефон| 018 523-154