Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Даница Ђекић

Саветник

Републички инспектор – Републички инспектор за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Oдељење за заштиту животне средине у области заштите рибљег  фонда

  • врши инспекцијски надзор у области рибарства, коришћења риболовних вода и риболовних вода у заштићеним природним добрима, порибљавање риболовних вода, начин обављања риболова (рекреативног и привредног), алата за обављање риболова и времена ловостаја риба, промета риба и надзор при угинућу риба;
  • учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа;
  • обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе;
  • предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера;
  • поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
  • Нишавски и Топлички Пиротски и Зајечарски управни округ

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154