Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Александар Цветковић

Саветник

Републички инспектор за заштиту животне средине у области великих хемијских удеса

Одсек за  удесе

Одељење за великe хемијскe удесe, хемикалије

  • Врши инспекцијски преглед у области хемикалија, биоцидних производа, забране, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и из других области из заштите животне средине;
  • учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа;
  • обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе;
  • предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера;
  • поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
  • Нишавски, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски управни  округ.
[/dt_sc_one_third]

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154