Редизајн сајта Нишавског управног округа

Због значајних техничких проблема, сајт Нишавског управног округа одређено време није био у функцији. Од 05.10.2023 год., у функцији је редизајнирани сајт са информацијама о раду Нишавског управног округа и алатима за комуникацију са овом институцијом.

Грађанима и осталим заинтересованим лицима се извињавамо за време у коме сајт није био у функцији, и надамо се да ће сви заинтерсовани бити задовољни будућим радом овог портала.