Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Шематски приказ Одсека

Стручна служба Нишавског управног округа обухвата правно-нормативне послове за:

потребе инспектора, начелника Округа и других извршилаца и то:

Шеф Одсека – Јована Митић

  • финансијско-материјални послови
  • оперативно-административни послови
  • дактилографски послови
  • канцеларијски послови и послови писарнице
  • технички и помоћни послови

потребе грађана

  • послови писарнице
    Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица.
    Странке се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154