Стручна служба

СТРУЧНА СЛУЖБА НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГАКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Начелник Округа
– Др Петар Бабовић
1A018/505-102
018/512-456

nacelnik@nis.okrug.gov.rs
Пословни секретар
– Снежана Петровић
Дизајнер интернет презентације
– Ивана Стевић  
1018/505-101
018/523-434
018/523-154
sekretarica@nis.okrug.gov.rs
snezana.petrovic@nis.okrug.gov.rs

ivana.stevic@nis.okrug.gov.rs
Млађи саветник
–  Јелена Калајџић
Млађи саветник
–  Биљана Ристић
3018/505-143
jelena.kalajdzic@nis.okrug.gov.rs

biljana.ristic@nis.okrug.gov.rs
Економ
– Драган Димитријевић
4018/505-147
Шеф Одсека
– Јелена Јанићијевић
5A018/505-161
jelena.janicijevic@nis.okrug.gov.rs
Фин. – материјални послови
– Александра Ранђеловић
10018/505-103
aleksandra.randjelovic@nis.okrug.gov.rs
Канцеларијски референти
– Бобан Јовановић
– Даница Ђорђевић
– Биљана Ђорђевић
Намештеник (техничка подршка)
– Марија Ранђеловић
 Књиговођа
– Саша Савић
24018/505-148pisarnica@nis.okrug.gov.rs
boban.jovanovic@nis.okrug.gov.rs
danica.djordjevic@nis.okrug.gov.rs
biljana.djordjevic@nis.okrug.gov.rs

marija.randjelovic@nis.okrug.gov.rs
Портирница
– Горан Коцић
54018/505-136