Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Савет Округа и његов рад регулисан је Законом о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) и Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/2006).

Члан 42. Закона о државној управи предвиђа да Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине:

 • Начелник управног округа – Др Петар Бабовић
 • Градоначелник града Ниша – Драгана Сотировски
 • Председник Градске општине Медијана – Небојша Коцић
 • Председник Градске општине Црвени Крст – Проф. др Мирослав Милутиновић
 • Председник Градске општине Пантелеј – Наташа Станковић
 • Председник Градске општине Палилула – Братислав Вучковић
 • Председник Градске општине Нишка бања – Душан Живковић
 • Председник општине Сврљиг – Мирослав Марковић
 • Председник општине Алексинац – Далибор Радичевић
 • Председник општине Мерошина – Саша Јовановић
 • Председник општине Дољевац – Горан Љубић
 • Председник општине Ражањ – Добрица Стојковић
 • Председник општине Гаџин Хан – Милисав Филиповић

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Извештај о раду Савета округа за 2017 годину

Извештај о раду Савета округа за 2016 годину pdf doc

Извештај о раду Савета округа за 2015 годину pdf doc

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154