Начелник

Др Петар Бабовић,

начелник Нишавског управног округа, рођен је 15.05.1978. године, запослен у Заводу за заштиту радника у Нишу. Завршио је Медицински факултет Универзитета у Нишу, специјализант је Медицине рада. Похађа докторске студије Универзитета у Нишу. У току студија, био је председник Савеза студената медицинског факултета, потпредседник Савеза студената Универзитета у Нишу, као и члан Савета медицинског факултета. Члан је одбора за примарну здравствену заштиту у државној пракси при лекарској комори југоисточне Србије. Одлуком Владе Србије од 24.09.2020. године, Др Петар Бабовић постављен је за начелника Нишавског Управног округа са седиштем у Нишу. Ожењен је, супруга је лекар и отац је једне девојчице.

е-маил: nacelnik@nis.okrug.gov.rs

Facebook