Инспекције

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Управни инспектор
– Гордана Токовић
37018/505-131
Шеф управне инспекције
– Градимир Ћирковић
38018/505-131gradimir.cirkovic@mduls.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Начелница Одељења туристичке инсп.
– Драгица Радовић
35018/505-122
dragica.radovic@mto.gov.rs
Туристички инспектори:
– Слађана Стошић
 – Марина Павловић
 – Александра Илић    
 – Ивона Иброчић Гроздановић
 – Анђела Никодијевић
36018/505-152
sladjana.stocic@mto.gov.rs
marina.pavlovic@mto.gov.rs
aleksandra.ilic@mto.gov.rs
ivona.ibrocic@mto.gov.rs
andjela.nikodijevic@mto.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Начелница Одељења тржишне инспекције
– Драгица Стошић
29018/505-137
dragica.stosic@must.gov.rs
Шеф Одсека за заштиту потрошачаТржишни инспектори
– Новица Денић
– Драган Јовановић
Саветник за анализу и извештавање
– Данијела Јевтић 
27018/515-522
novica.denic@must.gov.rs
dragan.jovanovic@must.gov.rs
danijela.jevtic@must.gov.rs
Тржишни инспектори
– Милош Јоцић
– Мирослава Димитријевић
– Марина Вучковић
28018/505-116
milos.jocic@must.gov.rs
miroslav.dimitrijevic@must.gov.rs
marina.vuckovic@must.gov.rs
Тржишни инспектори
– Зоран Живковић
– Гојко Здравковић
– Валентина Петровић
– Бојан Станковић
32018/505-145
zoran.zivkovic@must.gov.rs
gojko.zdravkovic@must.gov.rs
valentina.petrovic@must.gov.rs
bojan.stankovic@must.gov.rs
Тржишни инспектори
– Данило Јочић
– Славко Шејат
– Драгиша Марковић
33018/505-146
daniko.jocic@must.gov.rs
slavko.sejat@must.gov.rs
dragisa.markovic@must.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Инспектор за поштанске услуге
Тања Стефановић
6018/526-748

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊАКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Начелница инспекције рада
Ирена Шљивар Милијић
43018/505-135
irena.m.sljivar@minrzs.gov.rs
Инспектори рада
– Љубиша Лазић
– Михајло Жмукић
– Ивона Милошевић
– Миомир Спасов
– Горан Миленковић
40018/505-119
Инспектори рада
– Александра Павловић  
– Мирјана Јовановић
– Урош Стаменковић
51018/505-130
Инспектори рада
– Наташа Живковић
– Милан Петковић
– Наталија Спасов
48018/505-138
Администратор
– Сања Савић
50018/523-256

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И И НФРАСТРУКТУРЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Инспектори републичке грађевинске инспекције   
– Бранислав Стоиловић
– Биљана Савић
Сарадник
 – Маја Златановић
49018/505-153
018/523-473

branislav.stoilovic@mgsi.gov.rs
biljana.savic@mgsi.gov.rs

maja.zlatanovic@mgsi.gov.rs
Урбанистички инспектор
– Драган Митић        
34018/505-160
dragan.mitic@mgsi.gov.rs
Урбанистички инспектор
– Тања Обрадовић
42018/505-120
tanja.obradovic@mgsi.gov.rs
Самостални саветник у Одељењу за управне и управно надзорне послове
– Небојша Петковић
31018/505-124
nebojsa.petkovic@mgsi.gov.rs
Инспектори за превоз у друмском саобраћају
– Драгутин Летић
– Милан Николић
– Филип Сретић
52018/523-162
018/526-308
018/526-309

dragutin.letic@mgsi.gov.rs
milan.nikolic@mgsi.gov.rs
filip.sretic@mgsi.gov.rs
Начелник репуб. инспекције за путеве
– Саша Драгановић
Инспектор за транспорт опасне робе
– Бојан Секулић
6018/581-703
sasa.draganovic@mgsi.gov.rs

bojan.sekulic@mgsi.gov.rs

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Инспектор опреме под притиском
– Дејан Петровић
52018/526-309 dejan.petrovic@mre.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Фитосанитарни инспектори
–  Славица Лазаревић
– Габријела Живковић
– Иван Савић
20018/292-272
018/292-273
018/505-112

slavica.lazarevic@minpolj.gov.rs
gabbyz71@gmail.com
ivan.savic@minpolj.gov.rs
Шеф Одсека водне инсп.
– Славољуб Николић
Водни инспектор
– Рајча Иванов
– Миодраг Стефановић    
17018/505-114
slavoljub.nikolic@minpolj.gov.rs

rajca.ivanov@minpolj.gov.rs
miodrag.stefanovic@minpolj.gov.rs
Шеф Одсека ветеринарске инспекције
– Мирољуб Марјановић
23018/505-113
rvetinspmika@yahoo.com
Ветеринарски инспектори
– Снежана Младеновић
– Младен Поповић
– Младен Вукадиновић
– Станка Стојановић
22018/505-110
snezana.mladenovic@minpolj.gov.rs
mladen.popovic@minpolj.gov.rs
mladen.vukadinovic@minpolj.gov.rs
stanka.stojanovic@minpolj.gov.rs
Руководилац групе за контролу и безбедност хране животињског порекла
– Владимир Пројовић
Ветеринарски инспектори
– Весна Малетић
– Емилија Славић
18018/505-111
vladimir.projovic@minpolj.gov.rs

vesna.maletic@minpolj.gov.rs
emilija.slavic@minpolj.gov.rs
Шеф одсека републичке шумарско ловне инспекције
– Властимир Стојановић
13018/505-121
papec69@gmail.com
Пољопривредна инспекција   
Сектор за безбедност хране биљ. порекла
– Мариана Минић
Сектор за алкохолна пића
– Ивана Радојевић
Сектор за контр. подст. сред. у сточ.
– Милутин Стојановић
Сектор за пољопр. земљиште
– Татјана Савић Гавриловић
Администартивни радник
– Тања Здравковић
9018/505-134
mariana.minic@minpolj.gov.rs


ivana.radojevic@minpolj.gov.rs

milutin.stojanovic@minpolj.gov.rs

tatjana.savic@minpolj.gov.rs

tanja.zdravkovic@minpolj.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Инспектор за заштиту животне средине у области интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине
– Јадранка Лазић
Инспектор за заштиту животне средине у области управљања отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом
– Љиљана Стојановић
Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара
– Драгана Шелмић 
21018/505-141
018/505-132

jadranka.lazic@eko.gov.rs

ljiljana.stojanovic@eko.gov.rs

dragana.selmic@eko.gov.rs
Шеф Одсека за заштиту животне средине у области великих хемијских удеса
– Славиша Банковић
12018/505-159
slavisa.bankovic@eko.gov.rs
Инспектор за заштиту животне средине у области великих хемијских удеса
– Александар Цветковић
Инспектор за заштиту животне средине у области контроле хемикалија и биоцидних производа
– Горан Стојанов
Инспектор – координатор за заштиту животне средине у области поверених послова за Расински округ
– Игор Марјановић
19018/505-159
aleksandar.cvetkovic@eko.gov.rs

goran.stojanov@eko.gov.rs

igor.marjanovic@eko.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉАКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Шеф Одсека здравствене инспекције
– Др Славица Петровић
39018/505-117
slavica.petrovic@zdravlje.gov.rs
Здравствени инспектор
– Др Наташа Марковић
– Др Марјана Недељковић 
41018/505-128
natasa.markovic@zdravlje.gov.rs
marjana.nedeljkovic@zdravlje.gov.rs
Инспекција за лекове
– Драгана Божић Миљковић
27А018/505-116
dragana.bozic@zdravlje.gov.rs
Шеф Одсека за санитарни надзор Ниш
– Др Наташа Николић
45018/505-126
natasa.nikolic@zdravlje.gov.rs
Санитарни инспектори
– Татјана Мандић
– Велика Караџић
– Сања Јосифовић   
44018/505-140
tatjana.mandic@zdravlje.gov.rs
velika.karadzic@zdravlje.gov.rs
sanja.josifovic@zdravlje.gov.rs
 Санитарни инспектор
– Данијела Милошевић
– Нина Живадиновић
47018/505-142
danijela.milosevic@zdravlje.gov.rs
nina.zivadinovic@zdravlje.gov.rs
Административни радник
– Ирена Крстић
47А018/505-142
irena.krstic@zdravlje.gov.rs
Санитарни инспектори
– Ненад Радојичић
– Александар Михајловић
5018/505-139
nenad.radojicic@zdravlje.gov.rs
aleksandar.mihajlovic@zdravlje.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕКАНЦ.ТЕЛЕФОНЕ-МАИЛ
Финансијско – матер. послови за школе
– Михаило Раичевић
15018/505-127
Просветни саветници
– Душица Младеновић
 – Нена Радовановић
– Ивана Ћурчић
14018/505-106
Референт за административне послове
– Марина Ђуровић
16018/505-150
Просветни инсп. за основно и средње образ.
– Соња Вуканић
– Милена Станковић
7018/505-104
sonja.vukanic@mpn.gov.rs
milena.stankovic@mpn.gov.rs
Руководиоц ШУ Ниш 
– Предраг Нешовић
8018/505-107
sunis@mpn.gov.rs
Просветни саветник за развој школе
– Јасмина Гејо
Координатори за стручно усавршавање у образовању
– Татјана Живановић
– Мирјана Смрекар Станковић
Виши сарадник за информатику
– Марија Ћирић 
11018/505-154
Просветни инсп. за високо школство
– Синиша Забуновић
56018/505-108
sinisa.zabunovic@mpn.gov.rs