Здравствена инспекција

Министарство здрављаСектор за инспекцијске послове

Контакт:Канцеларија 39

Телефон у канц. 018 505 117

 

Славица ПетровићШеф одсека здравствене инспекције Ниш

Одељење здравствeне инспекције Ниш

Контакт:Канцеларија 9

zdravstvena.odseknis@gmail.com

slavicapetrovic@gmail.com

Телефон у канц. 018 505 128

Територијална надлежност:Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ, са седиштем у Нишу
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
Душица Илићздравствени инспектор

Одељење здравствeне инспекције Ниш

Контакт:Канцеларија 7

zdravstvena.odseknis@gmail.com

Телефон у канц. 018 505 120

Територијална надлежност:Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ, са седиштем у Нишу
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
Зорица Јовановић Петковићздравствени инспектор

Одељење здравствeне инспекције Ниш

Контакт:Канцеларија 7

zoricajovanovic.zin@gmail.com

Телефон у канц. 018 505 120

Територијална надлежност:Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ, са седиштем у Нишу
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.

 

Наташа Марковићздравствени инспектор

Одељење здравствeне инспекције Ниш

Контакт:Канцеларија 9

 

Телефон у канц. 018 505 128

Територијална надлежност:Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ, са седиштем у Нишу
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
Маријана Недељковићздравствени инспектор

Одељење здравствeне инспекције Ниш

Контакт:Канцеларија 9

 

Телефон у канц. 018 505 128

Територијална надлежност:Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ, са седиштем у Нишу
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
Сузана Стојковићздравствени инспектор

здравствeна инспекцијa ван седишта Нишавског управног округа

Контакт:Канцеларија Топлички управни округ, Прокупње

Телефон у канц. 027 329 903 факс: 027 324 316

Територијална надлежност:Топлички округ
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
Жарко Јанковићздравствени инспектор

здравствна инспекције ван седишта Нишавског управног округа

Контакт:Канцеларија Поморавски управни округ, Јагодина

Телефон у канц. 035 241 391 факс: 035 224 515

Територијална надлежност:Поморавски и Зајечарски округ
Опис послова:У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси и друге послове из делокруга одсека.
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг