Водна инспекција

Драгослав Ђорђевић Шеф одсека водне инспекције

Републичка дирекција за воде
Одељење водне инспекције Ниш

Контакт:канцеларија број 17
018 505 114

Територијална надлежност:Нишавски округ

Опис послова:Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику водопривреде, вишенаменско коришћење вода, водоснабдевање, изузев дистрибуције воде, заштиту од вода, спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде, уређење водних режима, праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границе Републике Србије, инспекцијски надзор у области водопривреде који се обавља у складу са законом, коа и друге послове одређене законом.
Мирослав Милошевић Водни инспектор

Републичка дирекција за воде
Одељење водне инспекције Ниш

Контакт:канцеларија број 17
018 505 114

Територијална надлежност:Нишавски округ

Опис послова:Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику водопривреде, вишенаменско коришћење вода, водоснабдевање, изузев дистрибуције воде, заштиту од вода, спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде, уређење водних режима, праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границе Републике Србије, инспекцијски надзор у области водопривреде који се обавља у складу са законом, коа и друге послове одређене законом.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг