Ветеринарска инспекција

Мирољуб Марјановић Доктор ветеринарске медицине ШЕФ ОДСЕКА

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција

Контакт:Канцеларија број: 23

018/505113

nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Координира и надзире рад група Републичке ветеринарске инспекције; Надзор и контрола у области здравствене заштите, добробити и следљивости животиња и у области безбедности хране и Споредни производи животињског порекла
Славица Јовановић Доктор ветеринарске медицине Руководилац групе за здравствену заштиту и добробит животиња

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција

Контакт:Канцеларија број: 23

018/505113

nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Руководи групом Републичке ветеринарске инспекције; Надзор и контрола у области здравствене заштите, добробити и следљивости животиња.
Владимир Пројовић Доктор ветеринарске медицине, ветеринарски инспектор

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција

Контакт:Канцеларија број: 18

018/505111

nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Надзор и контрола у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Марија Лукић Доктор ветеринарске медицине, Руководилац групе за безбедност хране и спорединих производа животињског порекла

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција,Руководилац групе

Контакт:Канцеларија број: 23

018/505113

nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Руководи групом Републичке ветеринарске инспекције; Надзор и контрола у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Снежана Младеновић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија број: 22
018/505110
nuorvetinspnis@gmail.com
Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Контрола у области здравствене заштите, добробити и следљивости животиња.
Нада Дикић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија број: 18
018/505111
nuorvetinspnis@gmail.com
Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Контрола у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Весна Малетић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија број: 18
018/505111
nuorvetinspnis@gmail.com
Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Контрола у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Милада Миловановић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија број: 22
018/505110
nuorvetinspnis@gmail.com
Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Контрола у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Снежана Митровић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт: канцelarija брoj 2
Зграда Општине Алексинац ,
018/804738
nuorvetinspnis@gmail.com
Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ- АЛЕКСИНАЦ
Опис послова: Контрола у области здравствене заштите, добробити и следљивости животиња
Иван Лозо Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија број: 22

018/505113
nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ
Опис послова: Контрола у области здравствене заштите, добробити и следљивости животиња и у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Братислав Станојевић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија број: службена канц.Б.Б.
Кланица „МАК-интернационал“Пуковац,

018/812821
nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ- ДОЉЕВАЦ
Опис послова: Контрола у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Драгана Ђорић Доктор ветеринарске медицине Републички ветеринарски инспектор
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, Републичка ветеринарска инспекција
Контакт:Канцеларија Зграда општине Сврљиг, канц.бр. Б.Б.

018/821015
nuorvetinspnis@gmail.com

Територијална надлежност: НИШАВСКИ ОКРУГ- СВРЉИГ
Опис послова: Контрола у области здравствене заштите, добробити и следљивости животиња и у области безбедности хране и Споредних производа животињског порекла
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг