Услови коришћења

Сагласни сте да ћете користити овај сајт само у законским оквирима. Не смете користи овај сајт за:

  • Слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, поверљивост, приватност и друга права.
  • Ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамерно понашање које изазива или може изазвати штету, узнемиравање, непријатности или непотребан страх приликом коришћења овог сајта.

Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено. У интересу свих корисника сарађиваћемо са инспекторима и органима надлежним за сузбијање криминалних активности и повреде система и мреже.

Информације на овом сајту могу да садрже техничке грешке. Информације могу бити промењене или ажуриране без претходне најаве.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг