Управна инспекција

Гордана Токовић Управни инспeктор

Управни инспекторат
Одсек управне инспекције Смедерево за подручје шире од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски, Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички, Пчињски, Косовски, Пећки, Призренски, Косовскомитровачки и Косовскопоморавски управни округ са седиштем у Смедереву
Одељење Ниш

Контакт:канцеларија број 43
018/505-131
gordana.tokovic@mduls.gov.rs

Територијална надлежност:Подунавски, Браничевски, Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички, Пчињски, Косовски, Пећки, Призренски, Косовскомитровачки и Косовскопоморавски управни округ

Опис послова:Врши надзор над применом Закона о матичним књигама, надзор над применом прописа и обавеза запослених у државним органима односно постављених лица, надзор над применом Закона о спречавању злостављања на раду, надзор над применом Закона о приступу информацијама од јавног значаја, надзор над применом Закона о државној управи, надзор над применом Закона о политичким странкама и надзор над Законом о удружењу;
Градимир Ћирковић  Шеф одсека управни инспeкције

Управни инспекторат
Одсек управне инспекције Смедерево за подручје шире од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски, Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички, Пчињски, Косовски, Пећки, Призренски, Косовскомитровачки и Косовскопоморавски управни округ са седиштем у Смедереву
Одељење Ниш

Контакт:канцеларија број 43
018/505-131
gradimir.cirkovic@mduls.gov.rs

Територијална надлежност:Подунавски, Браничевски, Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички, Пчињски, Косовски, Пећки, Призренски, Косовскомитровачки и Косовскопоморавски управни округ

Опис послова:Врши надзор над применом Закона о матичним књигама, надзор над применом прописа и обавеза запослених у државним органима односно постављених лица, надзор над применом Закона о спречавању злостављања на раду, надзор над применом Закона о приступу информацијама од јавног значаја, надзор над применом Закона о државној управи, надзор над применом Закона о политичким странкама и надзор над Законом о удружењу;
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг