Stručna služba

Šematski prikaz Odseka 

Stručna služba Nišavskog upravnog okruga obuhvata pravno-normativne poslove za:

potrebe inspektora, načelnika Okruga i drugih izvršilaca i to:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šef Odseka – Jovana Mitić

  • finansijsko-materijalni poslovi
  • operativno-administrativni poslovi
  • daktilografski poslovi
  • kancelarijski poslovi i poslovi pisarnice
  • tehnički i pomoćni poslovi

potrebe građana

  • poslovi pisarnice
    Stručna služba upravnog okruga, posebno njen deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoje postupanje bazira na proceduri i postupcima sadržanim u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i građane, fizička i pravna lica.
    Stranke se mogu obraćati okrugu putem raznih podnesaka (zahtev, molba, prijava, žalba), koje predaju na pisarnicu, gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno inspekcijama, i načelniku upravnog okruga. U pisarnici se evidentiraju i svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

KODEKS PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig