Školska uprava

Dragan Gejo Načelnik Školske uprave
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 16
018 505 107
dragan.gejo@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju, finansijsko materijalnim poslovima vezano za škole.
Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Marina Đurovićreferent za stručno operativne poslove
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 15
018 505 150
marina.djurovic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se administrativnim poslovima vezano za stručno pedagoški nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju, finansijsko materijalnim poslovima vezano za škole.
Milena StankovićSavetnik za finansijsko materijalne poslove
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 38
018 505 127
cenus@nis.edu.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:

Prikuplja, obračunava i objedinjava podatke za područje koje pokriva Školska uprava Niš koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju i obrađuje promene u broju izvršilaca; vrši sledeće poslove iz nadležnosti Školske uprave Niš: vrši obračun mesečne planske kvote za plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, a nakon kontrole vrši unos podataka za plate u aplikaciji PAYROLL – Uprave za trezor; objedinjava i obrađuje podatke vezane za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja);vrši konsolidaciju predloga finansijskih planova škola za određenu budžetsku godinu i priprema predloge potrebnih sredstava za ostvarivanje godišnjeg plana rada škola u postupku donošenja propisa kojim se uređuje budžetski sistem i vrši konsolidaciju tromesečnih finansijskih izveštaja i završnih računa osnovnih i srednjih škola na nivou Školske uprave Niš; sarađuje sa organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; sarađuje sa Upravom za trezor i drugim organima; vrši koordinaciju rada na stručnoj obradi predmeta i predstavki iz ove oblasti; obavlja  druge poslove u skladu sa zakonom.

Milena Mišićprosvetni savetnik
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 14
018 505 106
milena.misic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Nena Radovanovićprosvetni savetnik
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 14
018 505 106
nena.radovanovic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Dušica Mladenovićprosvetni savetnik
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 21
018 505 109
dusica.mladenovic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Mirjana Milenićprosvetni savetnik
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 21
018 505 109
mirjana.milenic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Mirjana Smrekar-Stankovićprosvetni savetnik
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 40
018 505 154

mirjana.smrekar@mpn.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Jasmina Gejosavetnik za školsko razvojno planiranje
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 40
018 505 154
jasmina.gejo@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Tatjana Živanovićkordinator za stručno usavršavanje
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 40
018 505 154
tatjana.zivanovic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se stručno pedagoškim nadzorom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školsko razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju.Školska uprava kao organizaciona jedinica Ministarstva organizovana je za: obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, davanje podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Marija Ćirićsavetnik za informatičke poslove
Školska uprava Niš
Kontakt:kancelarija broj 40
018 505 154
marina.djurovic@mpn.gov.rs

sunis@mpn.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:bavi se davanjem podrške razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom. Sledstveno proširenoj nadležnosti Ministarstva ŠU imaju dužnost da obezbede sve uslove da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete, s tim da ministar propiše bliže uslove i način uspostavljanja tog sistema, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosti i zaštiti podataka, kao i druga pitanja od značaja za ovaj sistem.
Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig