Sektor za visoko obrazovanje

Marija Ćirić

Savetnik za analitičke poslove u oblasti visokog obrazovanja i dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju 
Grupa za analitiku i razvoj visokog obrazovanja

Kontakt:kancelarija broj 40
018 505 154

marija.ciric@mpn.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Teritorija Republike Srbije uključujući i AP Kosovo i Metohija

Opis poslova:Prati aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i Evropi; izrađuje uporedne analize sistemskih i ostalih pitanja u oblasti visokog obrazovanja u zemlji i inostranstvu; analiza i kontrola podataka u registarima u oblasti dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju; analizira podatke u registru ugovora o dualnom obrazovanju, nastavnika, studenata; priprema dopise i odgovore za poverenika za zaštitu podataka o ličnosti; radi na razvoju zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast  visokog obrazovanja; analizira podatke u aplikacijama za veliku maturu; prati i analizira podatke u aplikacijama za upis na fakultete; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig