Сектор за високо образовање

Марија Ћирић

Саветник за аналитичке послове у области високог образовања и дуалног образовања у високом образовању 
Група за аналитику и развој високог образовања

Контакт:канцеларија број 40
018 505 154

marija.ciric@mpn.gov.rs

Територијална надлежност:Територија Републике Србије укључујући и АП Косово и Метохија

Опис послова:Прати активности у области високог образовања у Републици Србији и Европи; израђује упоредне анализе системских и осталих питања у области високог образовања у земљи и иностранству; анализа и контрола података у регистарима у области дуалног образовања у високом образовању; анализира податке у регистру уговора о дуалном образовању, наставника, студената; припрема дописе и одговоре за повереника за заштиту података о личности; ради на развоју закона и подзаконских аката који уређују област  високог образовања; анализира податке у апликацијама за велику матуру; прати и анализира податке у апликацијама за упис на факултете; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг