Savet okruga

Savet Okruga i njegov rad regulisan je Zakonom o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) i Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 15/2006).

Član 42. Zakona o državnoj upravi predviđa  da Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga.

Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga.

Način rada Saveta upravnog okruga određuje Vlada uredbom.

Izveštaj o radu Saveta okruga za 2017 godinu               

Izveštaj o radu Saveta okruga za 2016 godinu   pdf    doc

Izveštaj o radu Saveta okruga za 2015 godinu   pdf    doc

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig