Савет округа

Савет Округа и његов рад регулисан је Законом о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) и Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/2006).

Члан 42. Закона о државној управи предвиђа  да Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Извештај о раду Савета округа за 2017 годину               

Извештај о раду Савета округа за 2016 годину   pdf    doc

Извештај о раду Савета округа за 2015 годину   pdf    doc

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг