Савет округа

Савет Округа и његов рад регулисан је Законом о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) и Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/2006).

Члан 42. Закона о државној управи предвиђа  да Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине:

Начелница управног округа – Драгана Сотировски

Градоначелник града Ниша – Дарко Булатовић

Председник Градске општине Медијана – Небојша Коцић

Председник Градске општине Црвени Крст – Проф. др Мирослав Милутиновић

Председник Градске општине Пантелеј – Братимир Васиљевић

Председник Градске општине Палилула – Александар Ждрале

Председник Градске општине Нишка бања – Дејан Јовановић

Председник општине Сврљиг – Јелена Трифуновић

Председник општине Алексинац – Ненад Станковић

Председник општине Мерошина – Бојан Нешић

Председник општине Дољевац – Горан Љубић

Председник општине Ражањ – Добрица Стојковић

Председник општине Гаџин Хан – Саша Ђорђевић

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Извештај о раду Савета округа за 2017 годину               

Извештај о раду Савета округа за 2016 годину   pdf    doc

Извештај о раду Савета округа за 2015 годину   pdf    doc

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг