Савет округа

Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005)

Члан 42

Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. У овом случају поступање подразумева редовно сазивање седница Савета од стране начелника управног округа као председавајућег, најмање једном у два месеца. На седницама Савета се разматра проблемтика везана за рад републичких инспекција и сарадњу са службама локалне самоуправе, у циљу побољшања услова рада. Редовно се води записник и доносе закључци, који се обавезно достављају министарству за људска и манинска права, државну управу и локалну самоуправу и осталим министарствима, која на територији округа имају подручне јединице.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Извештај о раду Савета округа за 2017 годину               

Извештај о раду Савета округа за 2016 годину   pdf    doc

Извештај о раду Савета округа за 2015 годину   pdf    doc

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг