SASTANAK SA REPUBLIČKIM GEOLOŠKIM INSPEKTORIMA

Na inicijativu načelnika NUO Aleksandra Cvetkovića uz podršku vodnog inspektora Milošević Miroslava dana 06.08.2015. godine održan je sastanak sa načelnikom Odeljenja geološke i rudarske inspekcije Milankom Savićem i republičkim geološkim inspektorom Radoslavom Vukasom koji su pri Ministarstvu rudarstva i energetike sa sedištem u Beogradu. Naime, presudom Vrhovnog suda Srbije u predmetu revizija br. 1391/06 od 28.09.2006. godine po pitanju nadležnosti organa u vezi eksploatacije peska i šljunka van vodotoka sud se izjasnio da je eksploatacija šljunka van vodotoka u nadležnosti Ministarsva rudarstva i energetike u skladu sa Zakonom o rudarstvu. S tim u vezi održan je sastanak kako bi se precizirale nadležnosti i aktivnosti republičkih inspektora iz Ministarstva rudarstva i energetike, u smislu kontrole eksploatacije mineralnih sirovina, peska i šljunka van vodotoka (u ovom času oko 90 % eksploatacije peska i šljunka se odvija sa ovog lokaliteta, van vodotoka) te je neophodna češća kontrola subjekata koja se bave navedenom delatnošću. Dogovoreno je da se pored vodne inspekcije Nišavskog okruga ovoj akciji priključe i nadležni republički poljoprivredni inspektor, kao i pomenuti republički inspektori Ministarstva rudarstva i energetike. Takođe, ova akcija treba biti reper za sve ostale Okruge na teritoriji Republike Srbije, a u cilju suzbijanja nelegalne eksploatacije peska i šljunka kao mineralnih sirovina koja se u ovom času odvija kako iz vodotoka tako i u znatno većem obimu sa poljoprivrednog zemljišta i zemljišta van vodotoka u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig