Kонтактирајте нас: (018) 523-154
САСТАНАК СА РЕПУБЛИЧКИМ ГЕОЛОШКИМ ИНСПЕКТОРИМА
САСТАНАК СА РЕПУБЛИЧКИМ ГЕОЛОШКИМ ИНСПЕКТОРИМА

[:sr]

На иницијативу начелника НУО Александра Цветковића уз подршку водног инспектора Милошевић Мирослава дана 06.08.2015. године одржан је састанак са начелником Одељења геолошке и рударске инспекције Миланком Савићем и републичким геолошким инспектором Радославом Вукасом који су при Министарству рударства и енергетике са седиштем у Београду. Наиме, пресудом Врховног суда Србије у предмету ревизија бр. 1391/06 од 28.09.2006. године по питању надлежности органа у вези експлоатације песка и шљунка ван водотока суд се изјаснио да је експлоатација шљунка ван водотока у надлежности Министарсва рударства и енергетике у складу са Законом о рударству. С тим у вези одржан је састанак како би се прецизирале надлежности и активности републичких инспектора из Министарства рударства и енергетике, у смислу контроле експлоатације минералних сировина, песка и шљунка ван водотока (у овом часу око 90 % експлоатације песка и шљунка се одвија са овог локалитета, ван водотока) те је неопходна чешћа контрола субјеката која се баве наведеном делатношћу. Договорено је да се поред водне инспекције Нишавског округа овој акцији прикључе и надлежни републички пољопривредни инспектор, као и поменути републички инспектори Министарства рударства и енергетике. Такође, ова акција треба бити репер за све остале Округе на територији Републике Србије, а у циљу сузбијања нелегалне експлоатације песка и шљунка као минералних сировина која се у овом часу одвија како из водотока тако и у знатно већем обиму са пољопривредног земљишта и земљишта ван водотока у надлежности Министарства рударства и енергетике.

[:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелницу

Питајте начелницу

Овде можете поставити питања начелници округа.

Телефон| 018 523-154