Sastanak sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ

DSCN2006Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) je implementaciona organizacija Nemačke Vlade koja u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte. Na inicijativu GIZ-a, održan je sastanak kome su pored načelnika Okruga prisustvovali još i Milan Ranđelović- direktor Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, Saša Đorđević predsednik opštine Gadžin Han, Zoran Mirašević- predsednik Udruženja UTP Niš, predstavnici Grada i predstavnik Regionalne razvojne agencije Jug. Tema sastanka je osim prezentacije GIZ projekta – „Podrška mladima u povećanju izgleda za zapošljavanje“ i dobijanje od učesnika sastanka, predloga, kroz razgovor, koji su to potencijali i resursi na nivou Okruga ili lokala koji mogu doprineti povećanju zapošljavanja mladih.
Naime, radi se o novom projektu GIZ-a koji se bavi zapošljavanjem mladih, odnosno osnaživanje mladih za zapošljavanje. Novim projektom biće obuhvaćene dve lokacije, tj. dva Okruga i to oni koji imaju najviše mladih, a nezaposlenih lica. Cilj projekta je da se mladi bolje pozicioniraju na tržištu rada, a on će biti i na nacionalnom nivou realizovan. Budžet projekta je 2,7 miliona, trajaće 3 godine i obuhvataće mlade od 15-35 godina. Partneri ovog projekta su Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijlana pitanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj ovog sastanka je da se predstavnicima GIZ-a približe prilike na ovom području, tj. koje su to posebnosti, potrebe i specifičnosti mladog čoveka na koje bi posebno trebali da obrate pažnju. Ono u čemu su se svi složili je da je velika nesaglasnost ponude i potražnje, problem je i struktura obrazovnih profila u srednjim stručnim školama. Kod budućih poslodavaca sa javlja potreba sa jedne strane za radnicima sa srednjom stručnom spremom, a kako nisu nalazili takve radnike, oni su angažovali nekvalifikovanu radnu snagu i onda ih obučavali za konkretan posao, pa je samim tim „izjednačena“ nekvalifikovana i kvalifikovana radna snaga. Najviše je nezaposlenih srednjoškolaca, tako da je prekvalifikacija, dokvalifikacija i podrška samozapošljavanju neophodna. U Nišu trenutno ima preko 1000 ljudi koji radi u oblasti informacionih tehnologija, 15-ak većih firmi koji zapošljavaju ovaj kadar. U tom smislu, prisutni su sugerisali da se podrška treba dati automobilskoj industriji, elektronskoj industriji i IT industriji, jer je potreba za ovim kadrom sve veća. Grana privrede koja se izdvaja i koja ima potencijala je poljoprivreda. Aktiviranjem mladih u poljoprivredi, smanjila bi se i sve veća migracija stanovništva u gradove.
Načelnik Okruga je pozdravio ovakvu inicijativu, jer smatra da Niš kao univerzitetski grad ima velikog potencijala i da treba osnažiti mlade rezignirane ljude koji u velikom broju napuštaju Srbiju.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig